هزینه های مشترک آپارتمان
براساس ماده ٢۵ آیین نامه اجرایی ، هزینه های مشترک شامل دو قسمت می باشد یک قسمت از هزینه ها
مربوط است به استفاده ، حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن .
قسمت دوم هزینه ها شامل هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران است که برای قدردانی از زحمات و
تشویق کسانی که مسئولیت اداره ساختمان برعهده آنها قرار می گیرد پیش بینی شده است .
روش محاسبه هزینه های مشترک
طبق ماده ٢٣ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ، مالکین ساختما ن موظفند در پرداخت هزینه های مستمر و
هزین ههایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف می شود طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:
در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند
سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباط ب ا مساحت زیر بنای
قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل و آاسفالت پش تبام و غیره با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۴
قانون تملک آپارتما ن ها به نسبت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت های اختصاصی تمام ساختمان
محاسبه می شود.
و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی
آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک و غیره به طور مساوی بین مالکین
یا استفاده کنندگان تقسیم می گردد، تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران
م یباشد.
بر اساس تبصره ماده ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ،چنانچه به موجب اجاره نامه یا قرارداد خصوصی پرداخت
هزینه های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید . مستأجر می تواند از محل مال
الاجاره هزینه های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزی نه های جاری مشترک به عهده استفاده
کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند مدیر یا مدیران می توانند علاوه بر مراجعه به استفاده کننده به مالک
اصلی نیز مراجعه نمایند.

الزامی بودن پرداخت هزینه های مشترک

براساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها ، پرداخت هزین ه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده
قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.حتی اگر یکی از ساکنین از برخی از قسمت های مشترک استفاده نمی کند
باز هم باید هزینه های مربوط به آن قسمت را بپردازد.
بنابراین اعتراض طبقه همکف مبنی بر اینکه با توجه به عدم استفاده از آسانسور ، شارژ آن و یا هزینه تعمیر
آن از او هم مطالبه می شود، قابل پذیرش نیست. زیرا آسانسور جزو قسمت های مشترک آپارتمان است و هزینه
های آن متوجه همه ساکنین است ولو اینکه هرگز از آن قسمت مشترک استفاده ای نکنند.
اعتراض به میزان سهم خود از هزینه های مشترک
هر یک از مالکین که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر مراجعه
و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید، در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، مالک می تواند به مراجع
صلاحیت دار قضایی مراجعه کند. .(طبق ماده ٢۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون )
امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک
طبق ماده ١٠ مکرر قانون تملک آپارتمانها در صورت ی که مالک یا استفاده کننده سهم خود از هزینه های
مشترک را نپردازد ، از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ر یز آن مطالبه
م یشود.
هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت
مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ _ تهویه مطبوع
_ آب گرم _ برق _ گاز و غیره به او خوددداری کنند . و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام
به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپاراتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول
وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائیه صادر خواهد کر د.عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای
اسناد رس می صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجو ه
مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورًا اقدام نمایند.
طبق تبصره یک قانون ١٠ مکرر در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد ، مدیر یامدیران
مجموعه م یتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند،
دادهگاه ها موظفند این گونه شکایت را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که
به مجموعه ارائه م یشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجد د از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوطه بر اساس گواهی مدیر یا مدیران و
یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
مدارک لازم جهت صدور اجرائیه دادگاه
مدارکی برای صدور اجرائیه باید ارائه گردد عبارتند از:
١- رونوشت ثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران
٢- صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک
٣- رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده
۴- تقاضا نامه صدور اجرائیه
پرداخت جریمه
در صورتی که مالک یا استفاده کننده مجددًا و مکررًا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گر دد
علاوه بر سایر پرداختی های مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می باشد . ( طبق
تبصره ۴ ماده ١٠ مکرر قانون)
تسویه حساب هزینه های مشترک
دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی
مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم
مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت
به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.( طبق ماده ١٢ قانون تملک آپارتمانها)

 

نقل از کتاب : زندگی درآپارتمان (قوانین و مقررات)

تهیه وتنظیم : حسن جمالی رشت آبادی

آذرماه ۱۳۸۵

Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
‫2 نظرها
 1. Avatar

  با تشکر از نظرات مفید شما
  لطفاً مرقوم فرمایید راهکار های مقابله با مدیرانی تخلف می کنند چیست؟

  • Avatar

   با سلام
   بهترین راه حل، انتخاب مدیر دیگری در مجمع ساختمان است.
   اگر تخلف مالی صورت گرفته و ایشان حاضر به بازگرداندن مبلغ نیستند، راه شکایت قانونی دیگر ساکنین در مجامع قانونی باز است.

   یادمان باشد که اگر حساب دریافتها و هزینه های ساختمان شفاف نباشد و به ساکنین اطلاع رسانی درستی صورت نگیرد، راه برای تخلف مدیر بعدی ساختمان نیز باز خواهد بود. استفاده از سامانه هایی مانند هومیار باعث جلوگیری از این مشکلات می گردد.

   هومیار

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • معادله زیر را به جهت حفظ موارد امنیت سایت، کامل کنید: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.