آشنایی با قانون تملک آپارتمانها
درآغاز سخن،  شما را با نام یک قانون آشنا می کنیم ” قانون تملک آپارتمانها ” قانونی که برای تضمین آرامش و تنظیم روابط ساختمانی ساکنین آپارتمانها در سال ۱۳۴۳ تصویب شد وسپس در سال ۱۳۶۷ بعضی ازمواد آن اصلاح گردیده است . این قانون با اصلاحات و الحاقات آن شامل ۱۵ ماده می باشد . و محتوای کامل آن در بخش قانون تملک آپارتمانها، آمده است .

بطور خلاصه قانون تملک آپارتمانها پاسخگوی ساکنین و مالکین آپارتمانها در ارتباط با مالکیت و حقوق وتکالیف مرتب ط با این موضوع و چگونگی اداره آپارتمان و نحوه همکاری برای این امر می باشد.
آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
برای درک درست و اجرای صحیح قانون ، آیین نامه اجرایی وجود دارد و آیین نامه اجرایی قانون تملک
آپارتمانها ، ضمن آنکه کلیه مواد مندرج در قانون تملک آپارتمانها را توضیح می دهد چگونگی اجرای آنها را
نیز مشخص می نماید تا از بروز اختلاف از نظر محتوایی و یا از نظر اجرایی جلوگیری شود .
متن کامل آیین نامه اجرایی در بخش چهارم کناب بعنوان ضمیمه شماره دو درج گردیده است که شامل ۲۷
ماده و ۷ تبصره می باشد .
مالکیت در هر واحد از آپارتمان
بر اساس ماده یک قانون تملک آپارتمانها مالکیت در هر واحد از آپارتمان شامل دوقسمت است مالکیت در
قسمت اختصاصی و مالکیت در قسمت مشترک ، یعنی اینکه مالک هر واحد علاوه بر مالکیت بر واحد
اختصاصی خود به نسبت ، مالک قسمتهای مشترک ساختمان نیز می باشد و در نتیجه دارای حقوق و وظایفی
برای استفاده و نگهداری از آنها است .
قسمتهای اختصاصی
طبق ماده دو قانون تملک آپارتمانها ، قسمتهایی از آپارتمان که مشخصات کامل آن از لحاظ حدود، طبقه،
شماره، مساحت قسمت های وابسته، ارزش و غیره د ر سند قید شده است و برای استفاده انحصاری مالک
تخصیص یافته ، قسمت اختصاصی نامیده می باشد .
قسمتهای مشترک
در ماده دو قانون تملک آپارتمانها ذکر شده است که بجز قسمتهایی که در اسناد مالکیت اختصاصی یک یا چند
نفراز مالکین نوشته شده است و یا اینکه طبق عرف و عادت محل آن قسمت متعلق به واحدی خاص باش د همه
قسمت های یک آپارتمان جزو قسمت های مشترک است.
قسمت های مشترک آپارتمان بخش هایی از آن است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام
ساکنین می باشد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قائل شد. به عبارت دیگر حق است فاده از این قسمت ها
منحصر به یک یا چند واحد مخصوص نیست و به کلیه ساکنین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد
قسمتهای مشترک آپارتمان با ذکر نام آنها
برای آنکه بدانیم چه قسمتهایی از آپارتمان مشترک است و اختلافی در تعیین این قسمتها بوجود نیاید از ماده
۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها استفاده می کنیم طبق این ماده قسمت های مشترک عبارتند از :
الف) زمین زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد .
ب) _ تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخ ت شویخانه،
تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان ، ا تاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد،
دستگاه آسانسور و محل آن، چاه های فاضلاب، لوله ها از قبیل : (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت
مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله های بخاری) گذرگا ههای زباله و محل جمع آوری آن و غیره.
پ) اسکلت ساختمان.
ت) درها، پنجره ها، راهروها، پله ها و پاگردها که در خارج از قسمت های اختصاصی قرار گرفته اند .
ث) تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین کننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات
مربوط به آنها، به استثنای تلفن اختصاصی، شیرهای آتش نشانی ، آسانسور و محل آن ،محل اختتام پله و ورود
به بام و پله های ایمنی.
ج- بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.
ح- نمای خارجی ساختمان.
خ- محوطه سا ختمان، باغ ها و پارکها که جنبه عمومی دارد و در سند اختصاصی ثبت نشده است .
موارد فوق قسمت های مشترک آپارتمان است که در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است، هر چند که در
قسمت اختصاصی واقع شده یا از آن قسمتها عبور کند. همه مالکین یا استفاده کنندگانی که نماینده مال ک
هستند مانند مستأجرین حق استفاده از این قسمت ها را دارا هستند و هیچ کس نم ی تواند از
استفاده آنها تا حدی که ضرری به استفاده دیگران وارد نیاورد، ممانعت نماید.گذاردن میز و صندلی و
هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است، مگر د ر صورت جلب
رضایت تمامی مالکین.

 

نقل از کتاب : زندگی درآپارتمان (قوانین و مقررات)

تهیه وتنظیم : حسن جمالی رشت آبادی

آذرماه ۱۳۸۵

Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • معادله زیر را به جهت حفظ موارد امنیت سایت، کامل کنید: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.