مدیریت آپارتمان | پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی - هوميار
صفحه نخست | سامانه هومیار | سوالات متداول | تماس با ما | درباره ما                به نام خدا
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی – هوميار
(امروز دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ )
خوش آمديد (ورود به سيستم)(کاربر جدید)
مالکی که آپارتمانش خالی است، باید هزینه‌های ساختمان را پرداخت کند
برچسب‌ها:

آیا می دانید که:

مطابق با ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد، مشاعا سهیم می گردد؛ مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که دراینصورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد که یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک ، پرداخت شود؛ هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است، صرف نظر نماید.

تاريخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]
مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی پردازند
برچسب‌ها: ,

درباره چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی پردازند:
با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود و هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.

از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) تقدیم کنند.

تاريخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]
فرم تغییرات ساکنین مجتمع
برچسب‌ها: ,

ثبت اطلاعات ساکنین در سامانه هومیار، مستلزم بروز رسانی اطلاعات مذکور، بعد از تغییر ساکنین مجتمع خواهد بود.

به همین منظور، فرم ساده ای در بخش دانلودها تعبیه شده است که پرکردن آن در هنگام تغییر ساکنین، موجب ثبت درست اطلاعات مجتمع و صحت کارکرد سامانه هومیار خواهد بود.

 

این فرم را از اینجا می توانید دانلود کنید.

تاريخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]
روش اداره مجتمع های مسکونی (آپارتمانها)
برچسب‌ها:

نحوه اداره امور قسمتهای مشترک مجتمع های مسکونی ( آپارتمانها )

از آنجا که هر اجتماعی اعم از خانواده بعنوان یک اجتماع کوچک و یا جامعه بعنوان یک اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهای مشترک مجتمع های مسکونی ( آپارتمانها ) نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد که در این خصوص قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی آن ، ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده است .

به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یاد شده ، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد آنها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیات مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار بلا تکلیفی نگردد .
درصورت استعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت ماموریتشان ، مجمع عمومی فوق العاده باید جانشین هر یک از آنها را انتخاب نموده و درصورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد ، (‌ماده ۱۶ آئین نامه و تبصره یک آن)

تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر است . ( ماده ۱۷ آئین نامه )

مجمع عمومی یک نفر از مدیران را بعنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب تراز نامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد . ( ماده ۱۸ آئین نامه )
مدیر یا مدیران امین شرکاء محسوب شده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند . ( ماده ۱۹آئین نامه)
به موجب ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان بعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان استفاده نماید.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق ، وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: 

۱- ) حفظ وا داره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین :

حفظ واداره ساختمان عنوان کلی وظایف مدیر یا هیات مدیره است ، بعبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است . مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین می باشند . و چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تکلیفی به تبعیت از آن ندارد .

۲- ) عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر :

ماده ۱۹ آئین نامه یاد شده مصرح است بر اینکه (( مدیر یا مدیران امین شرکاء بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند )) بنابراین هیچ مدیری نمی تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض کند زیرا مجمع عمومی صرفاً با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را بعنوان مدیر ساختمان برگزیده و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند به بهانه اینکه ، اوقات فراغت کافی برای مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین کنند و چنین عملی علی الاصول خلاف قانون می باشد .

( ...ادامه متن... )
تاريخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۱]
نسخه سوم سامانه رایگان مدیریت شارژ و هزینه های ساختمان
برچسب‌ها:

نسخه سوم سامانه  رایگان مدیریت شارژ و هزینه های ساختمان

HBM_ver3

به حول و قوه الهی نسخه سوم سامانه مدیریت شارژ و هزینه های ساختمان تکمیل و روی سایت قرار گرفت. در این نسخه تغییرات زیر صورت گرفته است:

– تصحیح واسط کاربری جهت ورود اطلاعات

– افزودن بخش تبدیل به فرمتهای اکسل و PDF در جداول اطلاعاتی

– افزودن نمودار جهت نمایش وضعیت مالی ساختمان

– رفع مواردی از عدم صحت کارکرد بعضی از قابلیتهای سامانه

انشاء الله در نسخه بعدی، علاوه بر تکمیل بخش گزارشها و نمودارها، قابلیت ارسال پیامک (SMS) جهت اطلاع رسانی های ضروری به ساکنین ساختمان، راه اندازی خواهد شد.

تیم فنی هومیار

تاريخ: ۷ آبان ۱۳۹۳ نويسنده: راهبر سایت | نظرات[۰]