تهران یار

طبق وعده قبلی، نرم افزار اندرویدی تهران یار آماده و از طریق سایت بازار (نرم افزار بازار یا سایت caffebazaar.ir) برای استفاده عموم به طور

ادامه مطلب

نرم افزار تهران یار

چندی است که تیم فنی هومیار با همکاری مرکز اطلاع رسانی ایران، مشغول تهیه نرم افزاری است با عنوان تهران یار، که علاوه بر نمایش

ادامه مطلب