اکثر قریب به اتفاق ما در واحدی از یک مجتمع آپارتمانی زندگی می‌کنیم.

به وضوح می‌دانیم که روابط مناسب بین ساکنین و مدیریت مطلوب مجتمع مسکونی ما، لازمه یک زندگی همراه با آسایش و پیشرفت خواهد بود. ولی آیا همه ساکنین آپارتمان ما با قوانین آپارتمان نشینی آشنا هستند؟ آیا مجموعه مدیران مجتمع و شخص مدیر آپارتمان از حقوق متقابل ساکنین و مدیران مطلعند؟

در این پایگاه اطلاع رسانی (هومیار)، سعی ما بر این است که در جهت اهداف زیر قدمی برداریم:

۱)      تبیین قوانین مجتمع های مسکونی

۲)      مسائلی در مورد فرهنگ آپارتمان نشینی

۳)      روش نگهداری از مجتمع، صرفه جوئی در انرژی و معرفی پیمانکاران مناسب ساختمانی

۴)      مناسبات ساکنین با سازمانها و ارگانهای دولتی مثل شهرداری ها و … و امکاناتی که این سازمانها موظفند در اختیار مجتمع های مسکونی قرار دهند.

۵)      تلاش برای ایجاد محیطی جهت تسهیل روابط بین ساکنین و مدیران یک مجتمع و یا بین مجتمع های مسکونی با یکدیگر

۶)      روشهای مطلوب برای ورود ساکن جدید و یا تسویه حساب و خداحافظی با ساکن قبلی و با برخورد قانونی با ساکنی که خود را ملزم به تبعیت از قوانین مجتمع نمی داند و یا …

۷)      و هر آنچه که فکر می کنیم ضروری است تا بدانیم و عمل کنبم برای زندگی بهتر در محل سکونتمان

این پایگاه اطلاع رسانی متعلق به شماست.

ما را درجمع آوری اطلاعات ضروری یاری و از همفکری و نظرات خود محروم نفرمائید.