۱) پرداخت وجه اینترنتی و اخذ کد خرید:

توجه : اگر بعد از انتخاب "شروع فرآیند خرید" با پیغام درخواست شما نامعتبر می باشد، مواجه شدید، به صفحه قبل برگشته و یکبار دیگر اقدام به شروع فرآیند خرید نمایید.

فاکتور خرید شما به آدرس فوق ارسال خواهد شد.۲) ثبت کد خرید در صفحه آزمون و شرکت در آن

لطفا با ارائه نظرات خود، ما را در تکمیل و توسعه ایران یار، یاری فرمایید.